Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Certyfikat? Tak jest!

Zapraszamy na szkolenia językowe w ramach projektu „Certyfikat? Tak jest!” Certyfikowane kompetencje szansą na karierę zawodową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1. – realizowanego ze środków Unii Europejskiej pod nadzorem Urzędu Pracy w Katowicach. Organizatorem szkoleń jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, O.K. Centrum Języków Obcych jest wykonawcą szkoleń językowych.

Proszę o wybranie języka i wypełnienie testu kwalifikującego.

Wypełnione testy proszę wysyłać
na adres e-mail ewa.guz@okcjo.com.pl
lub faxem na nr (81) 536 12 43
Wyniki testów można otrzymać indywidualnie wyłącznie po zakończeniu rekrutacji.