Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Aktywni na nowo!

W ramach projektu "Aktywni na nowo!" proponujemy naszym Uczestnikom kurs języka angielskiego bądź niemieckiego na poziomie dostosowanym do ich wiedzy i umiejętności oraz szkolenia zawodowe do wyboru, w tym: Opiekunka dziecięca domowa, gdzie uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii rozwojowej dziecka i umiejętności praktyczne do pełnienia funkcji opiekunki dziecięcej oraz drugie szkolenie z zakresu Telemarketing, które obejmuje naukę m.in. standardów pracy telefonicznej, budowania relacji, prowadzenia negocjacji oraz wiedzę o narzędziach pracy telemarketerów. Uczestnicy zostali objęci również wsparciem z zakresu doradztwa zawodowego, które przygotuje ich profesjonalnie do powrotu na rynek pracy poprzez m.in. wzrost poczucia własnej wartości i wiary we własne siły.

Dzięki wsparciu w postaci specjalistycznych szkoleń osoby bezrobotne wzmocnią swoją pozycję na rynku pracy i zwiększą swoją aktywność zawodową.


W ramach projektu są realizowane następujące moduły:

 • „Indywidualne doradztwo zawodowe” – 7 godzin/os.
 • „Warsztaty z doradztwa grupowego”– 32godzin/grupa
 • Szkolenie zawodowe do wyboru:
  • „ Telemarketing” – 60 godzin/grupa
  • „Opiekunka Dziecięca Domowa” - 80 godzin/grupa
 • „Kurs Językowy” (j. angielski/niemiecki) 96 godzin/grupa

Projekt skierowany jest do osób:
 • bezrobotnych oraz poszukujących pracy,
 • nieaktywne zawodowo (czyli niezarejestrowane w UP, a pozostające bez zatrudnienia),
 • dorosłych (powyżej 18 roku życia),
 • zamieszkałych (w rozumieniu KC) na terenie woj. mazowieckiego,

Okres realizacji: 16.11. 2009 - 31.05.2010 (rekrutacja zamknięta)

Obecnie zajęcia prowadzone są w 10 grupach szkoleniowych:
grupy 1-5 Siedlce,
grupy 6-7 Pułtusk,
grupy 8-9 Ostrołęka,
grupa 10 Sokołów Podlaski